Vitaliteit

Ontdek je levenskracht 

Vitaliteit op de werkvloer is een begrip dat de laatste jaren in toenemende mate aandacht krijgt. We streven allemaal naar een fit en vitaal gevoel, maar wat betekent vitaliteit eigenlijk? Op de expertise pagina van stijl vind je alle informatie over vitaliteit.

CTA – Neem contact op CTA – maak een afspraak

Wat is vitaliteit?

Vitaliteit is een begrip dat in de context van gezondheid en welzijn veel ruimer is dan louter fysieke gezondheid. Het omvat ook aspecten zoals ontspanning, zingeving en spiritualiteit. Met andere woorden, vitaliteit is een multidimensionaal concept dat verder reikt dan de afwezigheid van ziekte. In de zakelijke wereld wordt dit vaak omschreven als ‘duurzame inzetbaarheid.’ Het betreft het vermogen om met veerkracht en energie zowel de uitdagingen als de geneugten van het leven aan te kunnen.

Wanneer ben je vitaal?

Je kunt jezelf als vitaal beschouwen wanneer je over voldoende energie en veerkracht beschikt, wanneer je je fit voelt en mentaal in balans bent. Vitaliteit gaat niet enkel om het overwinnen van lichamelijke kwaaltjes, maar ook om het omarmen van het leven met al zijn uitdagingen.

Het impliceert dat je in staat bent om tegenslagen te incasseren zonder jezelf uit het veld te laten slaan, terwijl je nog steeds vreugde en plezier haalt uit je dagelijkse ervaringen. Vitaliteit gaat hand in hand met zelfacceptatie en waardering voor zowel jezelf als je omgeving.

De vitaliteitsschijf van 5

Een nuttig hulpmiddel bij het begrijpen en bevorderen van vitaliteit is de vitaliteitsschijf van 5. Dit integrale model werd ontwikkeld door Klaas Koster en richt zich op vijf belangrijke aspecten van vitaliteit. Om je vitaal te voelen, is het essentieel om een evenwicht te vinden tussen deze vijf dimensies:

Vitalogisch: Inzicht krijgen in wat jou drijft en energie geeft.

Fysiologisch: Zorg dragen voor je fysieke gezondheid door beweging, rust, en voeding.

Psychologisch: Focussen op positieve gedachten en emoties, aandacht geven aan groei en ontwikkeling.

Ecologisch: Het creëren van een omgeving die je fysieke en mentale welzijn ondersteunt.

Filosofisch: Het begrijpen van je levensdoel en het vinden van zingeving, met inbegrip van je werk.

5 gouden regels

De vitaliteit schijf van 5 bevat niet alleen de vijf aspecten, maar ook vijf gouden regels om je te begeleiden:

  • Wees zelfbewust. Blijf je ontwikkelen.
  • Beweeg voldoende, neem voldoende rust en eet gezond.
  • Richt je op het positieve. Alles wat je aandacht geeft, groeit.
  • Vind een (werk)omgeving die bij jouw fysieke en mentale gesteldheid past.
  • Ken jouw levensdoel. Kies voor werk waarbij je zingeving voelt.

Deze vijf gouden regels zijn nauw verbonden met elk van de vijf aspecten van de vitaliteitsschijf. In wezen zijn het vijf verschillende aandachtsgebieden waarop je zowel op persoonlijk vlak als binnen de werkomgeving kunt werken. Door de inzichten die je uit dit model haalt om te zetten in concrete acties, bevorder je duurzame inzetbaarheid en vergroot je jouw vitaliteit. Laten we nu elk aspect in meer detail bekijken.